INSOLVENTIERECHT, HERSTEL VAN BEDRIJVEN EN SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

  • Adviesverlening, indienen van verweer tegen de insolventieverklaring van bedrijven en particulieren (natuurlijke personen)
  • Aanvraag voor kwijtschelding restschuld en het opstellen en indienen van het insolventieplan
  • Onderzoek naar bestaande kredieten en vertegenwoordiging in schuldeiservergaderingen (indienen van vorderingen, betwisting van de lijst van erkende schuldeisers, vragen en betwisting)
  • Teruggaaf en scheiding van goederen
  • Buitenlandse insolventieprocedures (erkenning)
  • Herstelsysteem voor ondernemingen middels buitengerechtelijke akkoorden Business Recovery System (naar Portugees recht “SIREVE")
  • Bijzondere revitaliseringsprocedure (naar Portugees recht, “PER")