KREDIETVORDERING / GESCHILLEN

  • Buitengerechtelijke inning van krediet
  • Gerechtelijke inning van krediet (op grond van een vonnis, betalingsbevel, tenuitvoerlegging)
  • Indienen van vorderingen
  • Verweer, verzet, beslaglegging, betwisting
  • Beroepsprocedures