(MINDERJARIGE) PERSONEN - EN FAMILIERECHT

  • Echtscheiding met wederzijdse instemming en echtscheidingsprocedures waarbij een van de partijen de echtscheiding aanvecht
  • Scheiding van tafel en bed
  • Verdeling (boedelbeschrijving)
  • Regeling omtrent de ouderlijke verantwoordelijkheden (ouderlijk gezag)
  • Alimentatieverplichting (partners en kinderen)
  • Bijzondere tenuitvoerlegging betreffende alimentatieverplichtingen
  • Erkenning van kinderen, onderzoek en gerechtelijke erkenning van moederschap en vaderschap
  • Adoptieprocedures
  • Maatregelen en bescherming van kinderen en jongeren
  • Voogdijschap