ONS TEAM

Larry Durei

Advocaat, ingeschreven in de Portugese Orde van Advocaten sinds 2006.

Spreekt vloeiend Duits, Nederlands en Engels, aangezien hij tijdens zijn opleiding in Nederland, Brazilië en Portugal heeft gestudeerd.

Academische titel behaald aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Lissabon in 2004, afstudeerrichting Internationale en Communautaire Wetenschappen. Hij heeft studieonderdelen gevolgd via het Erasmus uitwisselingsprogramma aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Curitiba, “Faculdades Integradas de Curitiba”, Paraná, Brazilië.

Hij volgde de postdoc opleiding Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Lissabon in 2009 en, sinds eind 2012, de Master-opleiding Handelsrecht, specialisatie Handelsvennootschappen, aan de ISCTE-IUL Business School, Lissabon.

Beroepshalve heeft hij, naast de advocatuur, tussen 2004 en 2007 de functie bekleed van jurist van de Juridisch-fiscale afdeling van de Portugees-Duitse Kamer van Koophandel, waarna hij tot eind 2014 directeur was van de juridische afdeling van de APAMB – (Associação Portuguesa para a Inspeção e Prevenção Ambiental, de Portugese Vereniging voor Milieu-Inspectie en Preventie).

Gepubliceerd werk:

  • Das Portugiesische Arbeitsrecht, (2007), GRANDY, Berthold und DUREI, Larry Herbert Gershon, 6. Auflage, Lissabon, Deutsch-Portugiesische Industrie und Handelskammer;
  • O Contrato de Agência, (2012), DUREI, Larry Herbert Gershon, Lisboa, ISCTE-IUL Business School.

Ana Silva Teixeira

Advocate, ingeschreven in de Portugese orde van advocaten sinds 2005.

Bachelortitel behaald aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universidade Moderna te Setúbal in 2002. Mastertitel in de vennootschapsrecht, gespecialiseerd in handelsvennootschappen behaald aan de ISCTE-IUL Business School in 2012. Postgraduate in dierenrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Lissabon in 2018.

Behalve jarenlange ervaring als advocate bij de behartiging van processen voor openbare aanbestedingen aan bedrijven, was zij in 2004 en 2005 werkzaam als juriste in dienst van het Ministerie van Onderwijs en heeft zij in 2006 een beroepsstage gelopen bij het Ministerie van Financiën, bij het team voor de modernisering van de belastingwetgeving.

Mevrouw Teixeira spreekt vloeiend Engels.

Gepubliceerd werk: