• Tenuitvoerlegging van opdrachten tot betaling van een bepaald bedrag, tot inleveren van een zaak en tot dienstverrichtingen
  • Bijzondere tenuitvoerlegging betreffende alimentatieverplichtingen
  • Fiscale executies
  • Beslagprocedures (roerend en onroerend goed en rechten)
  • Verzet tegen tenuitvoerlegging en beslagprocedures (beslaglegging)