• Voorbereiding overeenkomsten, notariële akten en bijbehorende documenten (oprichting vennootschappen, koop en verkoop, voorlopige contracten, toewijzing van opbrengsten, plaatsvervangende betaling, leningsovereenkomst, aflossing, schenking, splitsing, hypotheek, verdeling, verpanding, ruil, horizontaal eigendom, erfdienstbaarheden, opstal, gebruik en bewoning, vruchtgebruik, en dergelijke)
  • Volmacht en substitutie daarvan
  • Openbare registratie  (kadaster, handelsregister, kentekenregister)
  • Certificering, erkenning en legalisatie van documenten, handtekeningen en/of beëdiging van vertalingen