ONROEREND GOEDRECHT

Dit betreft het rechtsgebied waarbij grote bedragen worden geïnvesteerd in een ander land, zodat wij onze klanten met klem aanraden zich in alle fases van de procedure te laten begeleiden door een deskundige die de desbetreffende taal als moedertaal beheerst.

 

  • Aankoop, verkoop en overdracht, uit welken hoofde ook
  • Volmacht, koopovereenkomst, transportakte en registratie
  • Leningsovereenkomst en hypotheek
  • Huur, verhuur, overname, exploitatie-overdracht en overige
  • Vergunningen
  • Bijzondere ontruimingsprocedures
  • Condominium
  • Overige investeringen in onroerend goed