Aanbestedingsrecht

  • Juridisch advies en begeleiding bij kwesties rondom de totstandkoming en de uitvoering van overheidsopdrachten, met de nadruk op de begeleiding bij de gehele precontractuele procedure, het opstellen van documenten, het verzorgen van aanvragen en het indienen van bezwaren.